εγγραφείτε στο έργο μας!

Αν είστε σχολείο επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης, εγγραφείτε στο έργο μας!

© 2021 EQAVET-4-INCLUSION Project. All Rights Reserved.

“Η ΥΠΟΣΤΉΡΙΞΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΉΣ ΕΠΙΤΡΟΠΉΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΓΩΓΉ ΑΥΤΉΣ ΤΗΣ ΈΚΔΟΣΗΣ ΔΕΝ ΣΥΝΙΣΤΆ ΈΓΚΡΙΣΗ ΤΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΈΝΟΥ, ΤΟ ΟΠΟΊΟ ΑΝΤΑΝΑΚΛΆ ΤΙΣ ΑΠΌΨΕΙΣ ΜΌΝΟ ΤΩΝ ΣΥΓΓΡΑΦΈΩΝ, ΚΑΙ Η ΕΠΙΤΡΟΠΉ ΔΕΝ ΜΠΟΡΕΊ ΝΑ ΘΕΩΡΗΘΕΊ ΥΠΕΎΘΥΝΗ ΓΙΑ ΟΠΟΙΑΔΉΠΟΤΕ ΧΡΉΣΗ ΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΏΝ ΠΟΥ ΠΕΡΙΈΧΟΝΤΑΙ ΣΕ ΑΥΤΌ.

Αριθμός έργου: 2021-1-SE01-KA220-VET-000033282″