Εταίροι

Folkuniversitetet (FU)

Folkuniversitetet (FU) είναι ένας εθνικός εκπαιδευτικός οργανισμός που προσφέρει ένα ευρύ φάσμα μαθημάτων κατάρτισης στη σχολική και επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση σε όλη τη Σουηδία και σε πολλές ευρωπαϊκές χώρες. Μέσω της συνεργασίας με άλλα γραφεία του FU στη Σουηδία, το FU-Uppsala έχει εθνική κάλυψη. Η FU καταγράφηκε το 1954 και σήμερα είναι ένας από τους κορυφαίους οργανισμούς στη Σουηδία στον τομέα της εκπαίδευσης.

Πρόσωπο επικοινωνίας: Ali Rashidi     ali.rashidi@folkuniversitetet.se

Ufficio Scolastico Regionale per il Veneto (USRV)

Το Ufficio Scolastico Regionale per il Veneto (USRV) αντιπροσωπεύει μία από τις περιφερειακές σχολικές επιτροπές του ιταλικού Υπουργείου Παιδείας. Το USRV είναι ένας αυτόνομος δημόσιος φορέας που ασκεί διάφορους τύπους διοικητικών δραστηριοτήτων. Χωρίζεται σε 3 τμήματα, που εκτελούν καθήκοντα σε περιφερειακό επίπεδο και 6 τοπικά παραρτήματα (ένα για κάθε επαρχία του Veneto – Βενετία, Βερόνα, Vicenza, Treviso και Belluno – με την Padova και το Rovigo να μοιράζονται ένα κοινό Συμβούλιο).

Πρόσωπο επικοινωνίας: Francesca Favino   francesca.favino@posta.istruzione.it

Rinova Málaga

Η Rinova Malaga S.L. είναι μια εταιρεία μάθησης και ανάπτυξης που ειδικεύεται στην πολιτιστική, κοινωνική και οικονομική καινοτομία. Αποστολή μας είναι η προώθηση της μάθησης χωρίς αποκλεισμούς. Προωθούμε την υπεύθυνη επιχειρηματικότητα, τις δεξιότητες απασχολησιμότητας και την εμπλοκή των πολιτών. Επηρεάζουμε την αξιοποίηση και την ανάπτυξη των τεχνολογιών μάθησης για την προώθηση της κοινωνικής ένταξης.

Πρόσωπο επικοινωνίας: Sofia Leitão    sofial@rinova.es

Vinnytsia Mykhailo Kotsiubynskyi State Pedagogical University

Το Vinnytsia Mykhailo Kotsiubynskyi Κρατικό Παιδαγωγικό Πανεπιστήμιο ιδρύθηκε το 1912, είναι ένα εκπαιδευτικό ίδρυμα του τέταρτου επιπέδου της διαπίστευσης. Σύμφωνα με τις αποτελεσματικές μεθόδους εκπαίδευσης, το υψηλής ειδίκευσης διδακτικό προσωπικό και ο σύγχρονος εξοπλισμός είναι ένα από τα κορυφαία ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα της Ουκρανίας σήμερα. Το διδακτικό προσωπικό (περίπου 394 μόνιμοι υπάλληλοι), περισσότερο από το 82% του οποίου είναι διδάκτορες και διδάκτορες επιστημών, διατηρεί το μοναδικό επιστημονικό δυναμικό και τις μακρές παραδόσεις και παρέχει στους φοιτητές εκπαίδευση υψηλής ποιότητας κατά τη διάρκεια δεκαετιών.

Πρόσωπο επικοινωνίας: Liudmyla Shevchenko   l.shevchenko@vspu.edu.ua

Yaroslava Pylypenko   yaroslava.pylypenko@vspu.edu.ua

DIMITRA Education & Consulting

Η DIMITRA Education & Consulting είναι ένας από τους μεγαλύτερους και πιο διακεκριμένους Οργανισμούς Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης (ΕΕΚ) με Εκπαιδευτικά Κέντρα σε πέντε (5) πόλεις της Ελλάδας. Από το 1989, η ΔΗΜΗΤΡΑ κατέχει εκτεταμένη εμπειρία και μοναδικές ικανότητες στην παραγωγή καινοτόμων και συμμετοχικών εργαλείων και μεθοδολογιών για την ανάπτυξη του Ανθρώπινου Δυναμικού σε έναν συνεχώς μεταβαλλόμενο κόσμο της εργασίας.

Πρόσωπο επικοινωνίας: Vaso Anastasopoulou   euprojects@dimitra.gr

Mihai Eminescu College

Mihai Eminescu College, Soroca

Mihai Eminescu” College, Soroca ιδρύθηκε τον Ιούνιο του 1912, με βάση το κυβερνητικό διάταγμα σχετικά με τη δημιουργία και την ίδρυση ενός παιδαγωγικού ιδρύματος στη Soroca που προοριζόταν να προετοιμάσει τους εκπαιδευτικούς για τετραετείς πανεπιστημιακές σπουδές.

The current vocational training areas are: 

  • Πρωτοβάθμια εκπαίδευση
  • Πρώιμη εκπαίδευση
  • Κοινωνική βοήθεια
  • Διοικητικές και γραμματειακές υπηρεσίες
  • Νομική
  • Τουρισμός

Πρόσωπο επικοινωνίας: Guțu Svetlana   gutu.andrei@mail.ru

lmiolavoro

Το lmiolavoro είναι ένας καινοτόμος οργανισμός που δραστηριοποιείται στον τομέα του συστήματος δια βίου μάθησης από το 2014. Στόχος του είναι να υποστηρίξει τους ανθρώπους στην προσωπική και επαγγελματική τους ανάπτυξη. Στη σημερινή πολύπλοκη αγορά εργασίας, όπου οι κανόνες και οι ρόλοι αλλάζουν συνεχώς, το ilmiolavoro υποστηρίζει τους ανθρώπους να φτάσουν σε μια κατάλληλη κατάσταση προσωπικής αυτοεκπλήρωσης. Αυτό που μας παθιάζει και μας εμπνέει είναι να εργαζόμαστε για έναν Κόσμο “αυτόνομων και συνδεδεμένων ανθρώπων”, ολοκληρωμένων ανθρώπων ικανών να φανταστούν και να δημιουργήσουν τον Κόσμο που επιθυμούν. Οι άνθρωποι ως βασικοί παίκτες σε μια κοινωνία συνειδητοποίησης.

Πρόσωπο επικοινωνίας: Iole Marcozzi   imarcozzi@ilmiofuturo.it

Συμμετοχή στην EQAVET κατά τη διάρκεια της εναρκτήριας συνάντησης στη Λάρισα, Φεβρουάριος 2022

© 2021 EQAVET-4-INCLUSION Project. All Rights Reserved.

“Η ΥΠΟΣΤΉΡΙΞΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΉΣ ΕΠΙΤΡΟΠΉΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΓΩΓΉ ΑΥΤΉΣ ΤΗΣ ΈΚΔΟΣΗΣ ΔΕΝ ΣΥΝΙΣΤΆ ΈΓΚΡΙΣΗ ΤΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΈΝΟΥ, ΤΟ ΟΠΟΊΟ ΑΝΤΑΝΑΚΛΆ ΤΙΣ ΑΠΌΨΕΙΣ ΜΌΝΟ ΤΩΝ ΣΥΓΓΡΑΦΈΩΝ, ΚΑΙ Η ΕΠΙΤΡΟΠΉ ΔΕΝ ΜΠΟΡΕΊ ΝΑ ΘΕΩΡΗΘΕΊ ΥΠΕΎΘΥΝΗ ΓΙΑ ΟΠΟΙΑΔΉΠΟΤΕ ΧΡΉΣΗ ΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΏΝ ΠΟΥ ΠΕΡΙΈΧΟΝΤΑΙ ΣΕ ΑΥΤΌ.

Αριθμός έργου: 2021-1-SE01-KA220-VET-000033282″