Νέα

© 2021 EQAVET-4-INCLUSION Project. All Rights Reserved.

Η ΥΠΟΣΤΉΡΙΞΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΉΣ ΕΠΙΤΡΟΠΉΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΓΩΓΉ ΑΥΤΉΣ ΤΗΣ ΈΚΔΟΣΗΣ ΔΕΝ ΣΥΝΙΣΤΆ ΈΓΚΡΙΣΗ ΤΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΈΝΟΥ, ΤΟ ΟΠΟΊΟ ΑΝΤΑΝΑΚΛΆ ΤΙΣ ΑΠΌΨΕΙΣ ΜΌΝΟ ΤΩΝ ΣΥΓΓΡΑΦΈΩΝ, ΚΑΙ Η ΕΠΙΤΡΟΠΉ ΔΕΝ ΜΠΟΡΕΊ ΝΑ ΘΕΩΡΗΘΕΊ ΥΠΕΎΘΥΝΗ ΓΙΑ ΟΠΟΙΑΔΉΠΟΤΕ ΧΡΉΣΗ ΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΏΝ ΠΟΥ ΠΕΡΙΈΧΟΝΤΑΙ ΣΕ ΑΥΤΌ.

Αριθμός έργου: 2021-1-SE01-KA220-VET-000033282