Nyheter

© 2021 EQAVET-4-INCLUSION Project. All Rights Reserved.

”EUROPEISKA KOMMISSIONENS STÖD TILL PRODUKTIONEN AV DENNA PUBLIKATION UTGÖR INTE ETT GODKÄNNANDE AV INNEHÅLLET, SOM ENDAST ÅTERSPEGLAR FÖRFATTARNAS ÅSIKTER, OCH KOMMISSIONEN KAN INTE HÅLLAS ANSVARIG FÖR NÅGON ANVÄNDNING SOM KAN GÖRAS AV DEN INFORMATION SOM FINNS I DEN.”

Project Agreement: 2021-1-SE01-KA220-VET-000033282