EQAVET 4 INCLUSION

Om projektet

EQAVET för inkludering och förebyggande av avhopp inom yrkesutbildning

Projektet EQAVET-4-INCLUSION adresserar en av huvudprioriteringarna i Erasmusprogrammet, nämligen inkludering och mångfald inom alla utbildningsområden. Projektet kommer att främja social inkludering av människor med färre möjligheter, inklusive personer med funktionsnedsättning och personer med invandrarbakgrund, samt människor som bor på landsbygden och avlägsna områden, människor som står inför socioekonomiska svårigheter.

EQAVET MÅL

Kursplaner för utbildning

Förse yrkesskolor med utbildningsplaner (KIT)

Förebyggande

Metoder för översyn och förbättring av konkreta åtgärder för att förebygga avhopp

Verktyg för självbedömning

Provide vocational schools with self-assessment tool based on EQAVET

Möjlighet

Möjligheten för yrkesskolor att jämföra och utbyta erfarenheter och bästa praxis när det gäller inkludering och förebyggande av avhopp

Utvärdering

Methods for evaluating strength and weaknesses in their present measures

Nå ut till nationella intressenter

Reach national stakeholders since all National Reference Points are members of EQAVET and promoting of “EQAVETin Practice"

Young people
0 M
Young people in EU at risk
0 %
EU rate of school dropout
0 %
EU countries above EU rate
0

Avhopp i Europa

Inom Europeiska unionen är 5,6 miljoner unga människor (18-24 år) i Europa ungdomar som hoppar av skolan. Utan skydd från arbetslöshet löper alla dessa ungdomar en förhöjd risk för lågt deltagande på arbetsmarknaden och social utslagning under hela sin livstid. Att utsätta 13,5 % av alla ungdomar i denna åldersgrupp för denna ökade risk är inte bara ett enormt slöseri med ungdomarnas individuella potential, utan får också allvarliga sociala och ekonomiska konsekvenser för våra samhällen.

 • Project Result 1

  Rapport om det aktuella läget för inkludering och förebyggande av avhopp inom yrkesutbildningen.

 • Project Result 2

  Digitalt onlineverktyg för självutvärdering av inkludering och förebyggande av avhopp på yrkesutbildningar.

 • Project Result 3

  EQAVET4INCLUSION utbildningsplaner för personal på yrkesskolor.

 • Project Result 4

  Rapport om validering av bedömningsverktyget samt kursplan och utbildningsmaterial.

 • Project Result 5

  Policyrekommendation för att förebygga avhopp från yrkesutbildningar baserad på EQAVET.

Resultat av projektet

EQAVET Partner

7 europeiska partner som representerar Sverige, Moldavien, Italien, Grekland, Ukraina och Spanien kommer att arbeta tillsammans under de kommande 36 månaderna.

© 2021 EQAVET-4-INCLUSION Project. All Rights Reserved.

”EUROPEISKA KOMMISSIONENS STÖD TILL PRODUKTIONEN AV DENNA PUBLIKATION UTGÖR INTE ETT GODKÄNNANDE AV INNEHÅLLET, SOM ENDAST ÅTERSPEGLAR FÖRFATTARNAS ÅSIKTER, OCH KOMMISSIONEN KAN INTE HÅLLAS ANSVARIG FÖR NÅGON ANVÄNDNING SOM KAN GÖRAS AV DEN INFORMATION SOM FINNS I DEN.”

Project Agreement: 2021-1-SE01-KA220-VET-000033282