EQAVET 4 INCLUSION

Despre proiect

EQAVET pentru incluziunea și prevenirea abandonului școlar în învățământul profesional

Proiectul EQAVET-4-INCLUSION se adresează uneia dintre principalele priorități ale programului Erasmus, și anume Incluziunea și Diversitatea în toate domeniile educației. Proiectul va promova incluziunea socială a persoanelor cu mai puține oportunități, inclusiv a persoanelor cu dizabilități și a persoanelor cu origini migrante, precum și a persoanelor care trăiesc în zone rurale și îndepărtate, persoane care se confruntă cu dificultăți socio-economice.

Obiectivele EQAVET

Curricula/programul de formare

Furnizarea programelor de formare (KIT) pentru școlile profesionale

Prevenirea

Metode de revizuire și îmbunătățire a acțiunilor concrete de prevenire a abandonului școlar

Instrument de autoevaluare

Provide vocational schools with self-assessment tool based on EQAVET

Oportunitate

Oportunitate pentru școlile de educație și formare profesională (VET) de a compara și face schimb de experiență și de bune practici în ceea ce privește incluziunea și prevenirea abandonului școlar

Evaluare

Methods for evaluating strength and weaknesses in their present measures

Accesați părțile interesate la nivel național

Reach national stakeholders since all National Reference Points are members of EQAVET and promoting of “EQAVETin Practice"

Tineri
0 M
Tinerii din UE expuși riscului
0 %
Rata abandonului școlar în UE
0 %
Țările UE peste rata UE
0

Abandonul școlar în Europa

În Uniunea Europeană, 5,6 milioane de tineri (18-24) din Europa abandonează școala.Fără scutul împotriva șomajului, toți acești tineri sunt expuși unui risc crescut de participare slabă pe piața muncii și de excludere socială de-a lungul întregii lor vieți. Expunerea a 13,5% din tineri, din această grupă de vârstă, la acest risc crescut nu este doar o risipă imensă a potențialului individual al tinerilor, ci are și consecințe sociale și economice grave pentru societățile noastre.

 • Project Result 1

  Raport privind situația actuală a incluziunii și prevenirii abandonului școlar în instituțiile de educație și formare profesională (VET)

 • Project Result 2

  Instrument digital online de autoevaluare a incluziunii și a prevenirii abandonului școlar în școlile de educație și formare profesională (VET).

 • Project Result 3

  Curriculum de instruire/formare EQAVET4INCLUSION pentru personalul școlii profesionale.

 • Project Result 4

  Raport privind validarea instrumentului de evaluare, a curriculum-ului și a materialelor de formare.

 • Project Result 5

  Recomandare de politici pentru prevenirea abandonului în școlile de eduacție și formare profesională (VET) bazate pe EQAVET.

Rezultatele proiectului

EQAVET Parteneri

7 parteneri europeni care reprezintă Suedia, Republica Moldova, Italia, Grecia, Ucraina și Spania vor colabora în următoarele 36 de luni.

© 2021 EQAVET-4-INCLUSION Project. All Rights Reserved.

„SPRIJINUL COMISIEI EUROPENE PENTRU PRODUCEREA ACESTEI PUBLICAȚII NU CONSTITUIE O APROBARE A CONȚINUTULUI CARE REFLECTĂ NUMAI VIZIUNILE AUTORILOR, ȘI COMISIA NU POATE FI RESPONSABILĂ DE UTILIZAREA INFORMAȚIILOR.”

Acord de proiect: 2021-1-SE01-KA220-VET-000033282