Rezultatele proiectului

Project Result 1

Report on the present status of inclusion and prevention of drop- out in VET
Parteneriatul va elabora o metodologie pentru colectarea de informații privind viziunea, politica, strategiile și acțiunile pe care școlile de educație și formare profesională (VET) le întreprind pentru a crește incluziunea și prevenirea abandonului școlar. Pe baza metodologiilor, sunt necesare chestionare online, întrebări de interviu pentru o întâlnire individuală cu personalul școlii VET (profesori, administratori și manageri), ONG-uri care lucrează cu tinerii NEET și autoritățile de educație și formare profesională (VET) locale/regionale).
View result

Project Result 2

Online digital tool for self-assessment of inclusiveness and drop-out prevention in VET schools
Instrumentul digital online de autoevaluare este o formă de RiskScan care identifică principalii factori implicați în prevenirea abandonului școlar. De fapt, este un element de construcție important pentru stabilirea procedurilor adecvate de identificare, îndrumare și monitorizare a studenților pe parcursul proceselor de dezvoltare a carierei. Esențial pentru utilizarea scanării riscurilor (RiskScan) este modul în care scanarea este încorporată într-o abordare de dezvoltare integrată și colaborarea cu tot personalul cheie al școlii în acest proces. Dacă școlile de educație și formare profesională (VET) nu au un monitor pentru elevi sau un program de mentorat care să poată fi îmbogățit cu parametrii menționați în RiskScan, prima activitate a unei școli va fi începerea dezvoltării unei politici de prevenire a abandonului școlar, a monitorului și a mentorului aferent sistemului. Acesta va acoperi principalele domenii de atenție prezentate în cadrul indicatorului 8 EQAVET. În plus, va demonstra cum acele domenii de atenție în planificarea calității pot fi utilizate în programul de monitorizare și mentorat al unei școli, precum și un exemplu care arată cum este o astfel de integrare creată.
Quick Scan Tool

Project Result 3

EQAVET4INCLUSION training curricula for vocational school’s staff
Curriculumul de formare va fi dezvoltat sub forma unui curs la distanță prin Moodle open-source. Principalele grupuri de feedback implicate sunt focus grupurile formate din profesori, manageri ai școlilor și consilieri de orientare și ghidare profesională. Scopul este de a informa personalul școlii cu privire la utilizarea EQAVET în general și indicatorul 8 în mod specific pentru îmbunătățirea calității în școala de formare profesională (VET). Materialul de instruire va ajuta instituțiile educaționale să creeze un plan pe termen lung de detectare și prevenire a abandonului școlar prin selectarea politicilor, strategiilor și activităților care abordează nevoile particulare ale școlii/elevilor. Materialul de instruire pentru Planul de prevenire va oferi sfaturi pas cu pas despre modul în care școlile își pot concentra eforturile pentru a menține tinerii conectați la școala lor de educație și formare profesională (VET). Acesta va ajuta la crearea unei școli incluzive prin îmbunătățirea climatului școlar și, de asemenea, prin crearea unui proces de identificare și urmărire a elevilor care sunt expuși riscului de abandon și răspund la semnele de avertizare.

Project Result 4

Report on validation of the assessment tool and training curriculum and materials
Validarea urmărește să măsoare aplicabilitatea instrumentului de evaluare elaborat, a curriculum-ului și a materialelor de formare în rândul unei game mai largi de furnizori de educație și formare profesională (VET) în ceea ce privește: a) mărimea școlilor de educație și formare profesională (VET) b) școlile de educație și formare profesională (VET) care oferă programe în diferite sectoare economice c) școlile VET din diverse state membre din Uniunea Europeană d) diverse state membre atât în cadrul parteneriatului, cât și în afara acestuia. Rezultatul validării printr-o pilotare mai largă va oferi o contribuție importantă pentru a) creșterea aplicabilității instrumentului de evaluare elaborat, a curriculumului și a materialelor de formare b) creșterea transferabilității către diferite tipuri de școli de formare profesională (VET) din diferite state membre. Validarea se va face prin „EQAVET în practică” deja stabilit pentru a ajunge la școlile VET din 17 țări UE care utilizează deja platforma. Rezultatul va fi o mai bună aliniere a instrumentului de evaluare elaborat, a curriculumului și a materialelor de formare în setul de instrumente al EQAVET și, prin urmare, recunoscut de secretariatul EQAVET.

Project Result 5

Policy recommendation for prevention of drop-out in VET schools based on EQAVET
Parteneriatul combină perspective de jos în sus ale profesorilor și formatorilor VET și furnizarea directă a educației și a formării profesionale (VET) către elevi, cu angajament concret în mecanisme și instrumente la nivel de program și la nivel de politică în domeniul EQAVET. EQAVET-4-INCLUSION a fost conceput într-un context de politică puternic, bazat pe cerințele și prioritățile Erasmus atât orizontale, cât și sectoriale VET. Se prevede implicarea continuă a experților de calitate și a publicului EQAVET pe tot parcursul. Din experiența noastră, este dificil pentru proiectele de inovare să găsească un public de acțiuni politice fără o cale clară către părțile interesate de politică, cum ar fi cea pe care am proiectat-o pentru acest proiect.

© 2021 EQAVET-4-INCLUSION Project. All Rights Reserved.

“„SPRIJINUL COMISIEI EUROPENE PENTRU PRODUCEREA ACESTEI PUBLICAȚII NU CONSTITUIE O APROBARE A CONȚINUTULUI CARE REFLECTĂ NUMAI VIZIUNILE AUTORILOR, ȘI COMISIA NU POATE FI  RESPONSABILĂ DE UTILIZAREA INFORMAȚIILOR.”

Acord de proiect: 2021-1-SE01-KA220-VET-000033282″