Self Assessmet Tool

Quick Scan “Career guidance and drop-out prevention activities.”

Quick scan


Для чого цей інструмент?

Це опитувальник, який дозволяє провести самооцінювання вашого закладу освіти. Результати цього швидкого сканування дозволять отримати важливу інформацію про пріоритетні напрямки вдосконалення профорієнтаційної роботи та запобігання відрахуванню учнів з закладу освіти.

Як це працює?

TЗапитання, наведені нижче, розділені на 12 різних тем. Відповідаючи на кожне запитання, будь ласка, вкажіть, чи згодні ви з твердженням і наскільки ви згодні, натиснувши відповідну кнопку поруч з кожним твердженням. Закінчивши, натисніть кнопку "Показати результати" внизу.

Ви можете скористатися кнопкою Пропустити тему, щоб пропустити тему, якщо вона вас не стосується. Однак ви повинні завершити щонайменше 3 теми, щоб отримати результати.

Які результати дає інструмент?

Після того, як ви заповнили анкету і натиснули кнопку "Показати результати", вам буде надано список тем, на яких ми рекомендуємо вам зосередитися більше, а також радарну діаграму з детальними результатами. Будь ласка, майте на увазі, що результати не зберігаються автоматично - щоб зберегти діаграму, клацніть на ній правою кнопкою миші, а потім виберіть "Зберегти як зображення"..

Візія та концепція

Тема 1: Візія профорієнтаційної роботи та кар'єрної підтримки

Профорієнтація та підтримка кар'єрного розвитку можуть значною мірою сприяти виявленню та удосконаленню талантів учнів, доцільному вибору освітньої траєкторії та кар'єрного розвитку, запобігаючи таким чином відрахуванню учнів. Для досягнення цієї мети дуже важливо налагодити зв'язок між організацією освітнього процесу та конкретними цілями профорієнтації та професійного самовизначення

У нашому закладі освіти ми розробили концепцію профорієнтаційної роботи та запобігання відрахуванню:

Повністю Значною мірою Дещо Ні
1. Як засобу для стимулювання оптимального вибору освітніх програм та аналізу результатів навчання
2. Як засобу, що сприяє формуванню та розвитку кар'єрних компетенцій учнів та навчанню впродовж життя
3. Як засобу для більш свідомого вибору учнями освітніх траєкторій
4. Як засобу виявлення та удосконалення талантів та запобігання відрахуванню учнів
5. Як засобу належного інформування майбутніх учнів
6. Як засобу створення інклюзивного клімату через низку відповідних правил поведінки

Тема 2: Співпраця та відповідальність

Адміністрація закладу освіти активно підтримує ведення профорієнтаційної роботи та підтримку кар'єрного консультування разом з колективом закладу освіти

У нашому закладі освіти:

Повністю Значною мірою Дещо Ні
1. Як засобу для стимулювання оптимального вибору освітніх програм та аналізу результатів навчання
2. Один з керівників відповідає за проведення профорієнтаційної роботи та запобігання відрахуванню учнів у співпраці з іншими працівниками закладу освіти
3. Всі педагогічні працівники залучені до проведення профорієнтаційної роботи та запобігання відрахуванню учнів

Тема 3: Стратегія закладу освіти щодо запобігання відрахуванню учнів

Стратегія щодо профорієнтаційної роботи та запобігання відрахування учнів викладена в довгостроковому плані роботи закладу освіти, що включає інформацію про заходи та виділені кошти, а також про способи моніторингу та оцінювання результатів

У нашому закладі освіти:

Повністю Значною мірою Дещо Ні
1. Стратегія закладу освіти щодо запобігання відрахуванню учнів пов'язана з іншими стратегічними планами закладу освіти
2. Стратегія закладу освіти щодо запобігання відрахуванню учнів пов'язана з місією закладу освіти
3. Стратегія закладу освіти щодо запобігання відрахуванню учнів реалізується в межах визначених засобів для здійснення конкретних заходів
4. Ми маємо визначений відсоток від загального бюджету нашого закладу освіти на профорієнтацію та запобігання відрахуванню учнів
5. Ми постійно здійснюємо моніторинг якості професійної підготовки і проводимо аналіз процесу її реалізації
6. Ми періодично оцінюємо очікуваний вплив на учнів (у тому числі і майбутніх) і те, чи задовольняємо ми їхні потреби
7. Ми адаптуємо нашу діяльність відповідно до останньої інформації та досліджень і відповідно інформуємо або навчаємо працівників закладу освіти
8. Ми адаптуємо стратегію розвитку закладу освіти, довгостроковий план і програми підвищення кваліфікації працівників закладу освіти відповідно до результатів моніторингу та оцінки

Тема 4: План профорієнтаційної роботи та запобігання відрахуванню учнів

У зв'язку з довгостроковою політикою щодо профорієнтаційної роботи та запобігання відрахуванню, заклад освіти має річний план діяльності.

У нашому закладі освіти:

Повністю Значною мірою Дещо Ні
1. У нас є план роботи, який включає заходи та результати їхнього проведення для профорієнтаційної роботи та запобігання відрахуванню учнів
2. Ми визначили, хто надає послуги з профорієнтації та як організовано перенаправлення до цього працівника з метою виявлення та удосконалення талантів учнів і запобігання відрахуванню
3. Наш план профорієнтаційної роботи та запобігання відрахування включає заходи для учнів (у тому числі і майбутніх) на всіх етапах їхнього навчання та професійної орієнтації
4. Наш план профорієнтаційної роботи та запобігання відрахуванню учнів охоплює заходи, які полегшують переведення до інших закладів освіти (якщо це відповідає потребам учнів)
5. Ми пропонуємо майбутнім учням заходи з профорієнтації, консультування та підтримки кар’єрного розвитку
6. Ми пропонуємо індивідуальні послуги в цій галузі

Професійний розвиток учнів (профорієнтація та кар’єрне консультування)

Тема 5: Зміст профорієнтаційної та профілактичної роботи закладу

Пропоновані послуги з профорієнтації та профілактики відрахувань допомагають учням підвищити власну обізнаність про компетенції та сформувати й розвинути компетенції управління кар'єрою (навчанням впродовж життя).

У нашому закладі освіти:

Повністю Значною мірою Дещо Ні
1. Ми впроваджуємо комплекс заходів для розвитку кар’єрної компетентності учнів; планування, розвитку та управління кар’єрою
2. Ми підтримуємо учнів у визначенні їхніх талантів і професійних інтересів
3. Ми пропонуємо заходи, які допомагають учням розвинути кар’єрну компетентність та пов'язану з нею освітню траєкторію
4. Ми пропонуємо консультації щодо можливості продовження навчання в іншому закладі освіти
5. Ми пропонуємо можливості для формування та розвитку навичок планування, управління кар’єрою та навчання впродовж життя
6. Ми підтримуємо учнів, які мають проблеми та сумніви у виборі кар'єри через кар’єрне консультування
7. Ми пропонуємо підтримку в профорієнтації та кар’єрному консультуванні в інших професіях
8. Ми володіємо актуальними знаннями про напрями професійної освіти, робітничі професії та вимоги ринку праці

Тема 6: Інтеграція профорієнтаційної підтримки та кар'єрного консультування в освітній процес

Кар'єрне консультування є частиною навчальних планів і програм та зреалізовується через індивідуальний коучинг і наставництво.

Політика профорієнтації та запобігання відрахуванню реалізується в наших навчальних планах і програмах, а отже, і в освітньому процесі оскільки:

Повністю Значною мірою Дещо Ні
1. Вона є складовою нашої індивідуальної та групової роботи з учнями
2. Вона зреалізовується під час організації та проведення спеціально запланованих заходів
3. Це важливий аспект, який враховує у своїй діяльності кожен викладач/тренер
4. Може вивчатися за бажанням учня
5. Пропонується для включення до навчальних планів і програм
6. Є частиною вступної компанії для майбутніх учнів
7. Інтегрована в підготовку програми навчання на робочому місці, а також у реалізацію програми навчання на робочому місці та безпосередньо після її завершення

Тема 7: Формування та розвиток навичок управління кар'єрою та навчанню впродовж життя

З метою запобігання відрахуванню учнів, належна увага приділяється заходам профорієнтації, що забезпечує розвиток кар’єрних компетенцій учнів. Суть такої реалізації полягає в тому, що вона функціональна, пов'язана з майбутньою професійною діяльністю та пропонує варіанти для формування та розвитку навичок управління кар'єрою та навчанню впродовж життя

У нашому закладі освіти:

Повністю Значною мірою Дещо Ні
1. Пропонується підтримка в організації та проведенні профорієнтаційної роботи через індивідуальний коучинг та підтримку для учнів, які цього потребують, або за запитом
2. Під час кар’єрного консультування враховуються практичні аспекти майбутньої професійної діяльності
3. Кар’єрне консультування функціональне і орієнтоване на майбутню професійну діяльність учнів (реальні умови праці)
4. Застосовуються активні методи та технології формування та розвитку кар'єрних компетенцій учнів (навчанню впродовж життя)
5. Напрями формування та розвитку кар’єрної компетентності учнів інтегровано в освітні стандарти, навчальні плани та програми
6. Відповідальність за кар’єрне зростання учня є важливим чинником під час проєктування, впровадження та оцінювання їхньої кар’єрної компетентності
7. Вибір траєкторії формування і розвитку кар’єрної компетентності проводиться через діалог з учнем

Організація

Тема 8: Організація кар'єрного та навчального консультування

Підтримуючи учнів ми зосереджуємось на їхніх компетенціях, уподобаннях та потребах. Перш ніж надати остаточну пораду, відповідальні за цей напрям роботи (команда супроводу) закладу освіти консультуються з педагогічними працівниками та батьками для ефективного перенаправлення учня на іншу навчальну програму або до іншого закладу освіти

Процедура підтримки розвитку кар’єрної компетентності у нашому закладі освіти передбачає, що:

Повністю Значною мірою Дещо Ні
1. Потреби кожного учня та їхні компетенції знаходяться у центрі уваги
2. Всі рекомендації та поради обговорюються з відповідальними (командою супроводу) та педагогічними працівниками що працюють з учнем
3. Відповідальні (команда супроводу) консультуються з педагогічними працівниками та батьками, а також постійно спілкується з батьками щодо рекомендацій та порад
4. Відповідальні (команда супроводу) своєчасно надають інформацію про направлення на навчання за іншою навчальною програмою, про поради та підстави для рекомендацій
5. Відповідальні (команда супроводу) своєчасно надають інформацію про направлення на навчання до іншою навчального закладу, про поради та підстави такого рішення

Тема 9: Розподіл повноважень і завдань щодо кар’єрного консультування та запобігання відрахуванню учнів

Керівництво закладу освіти залучає всіх співробітників до консультування з питань профорієнтації та запобігання відрахуванню учнів. Окремі працівники відповідають за виконання конкретних функцій та завдань, але їхні повноваження та обов'язки поширюються на всіх працівників закладу освіти

У нашому закладі освіти:

Повністю Значною мірою Дещо Ні
1. Керівництво закладу освіти відповідає за вирішення означених питань
2. 2.Керівництво закладу освіти залучає до управління всіх працівників визначаючи роль та відповідальність кожного за успішне вирішення означених питань
3. Керівництво призначає компетентних співробітників для виконання конкретних завдань та обов'язків делегуючи їм відповідні повноваження
4. Керівництво активно підтримує керівників середньої ланки у вирішенні означених питань
5. Учні закладу освіти знають куди звертатися, коли у них виникає дилема між кар'єрою та навчанням
6. Педагоги закладу освіти знають про ранні сигнали для учнів, які перебувають у групі ризику
7. Педагоги закладу освіти здатні вести спільний діалог про вирішення питань пов'язаних з вибором учнів між кар'єрою та навчанням
8. Вчителі закладу освіти знають до кого звернутися за отриманням консультації

Тема 10: Підвищення кваліфікації працівників закладу освіти щодо кар’єрного консультування та запобігання відрахуванню учнів

Для надання якісних консультацій щодо профорієнтаційної роботи та кар’єрного консультування в закладі освіти здійснюється інформування та навчання працівників відповідно до візії закладу освіти

У нашому закладі освіти:

Повністю Значною мірою Дещо Ні
1. Розробляється спеціальна програма підвищення кваліфікації працівників закладу освіти, яка базується на концепції профорієнтаційної роботи та запобігання відрахуванню
2. Враховуються побажання та амбіції працівників закладу освіти щодо розвитку їхньої кар'єри
3. Визначено права та обов’язки працівників закладу освіти щодо покращення їхніх знань та досвіду з цих питань на належному рівні
4. Задля реалізації цієї концепції заклад освіти має достатні ресурси

Співпраця та інформаційне забезпечення

Тема 11: Співпраця з батьками

Students and youngsters of the same age are also the parents who are the prominent trusted persons when having a career choice dilemma. Therefore they need to be actively involved in discussing the difficulty, advising and following up.

У нашому закладі освіти:

Повністю Значною мірою Дещо Ні
1. Ми інформуємо батьків про систему підтримки щодо кар’єрного консультування та запобігання відрахування ще до вступу учня до закладу освіти
2. Ми інформуємо батьків коли з’являються ранні сигнали про небажання навчатися учнів чи про виникнення у них невпевненості у виборі професії
3. Інформуємо батьків про те як говорити кар’єрні дилеми
4. 4.Інформуємо батьків про вимоги до навчання у закладі освіти, а також про те, як вони можуть підтримати у цьому свою дитину, не перекладаючи при цьому відповідальності на самого учня
5. Ми залучаємо батьків до прийняття остаточного рішення щодо кар’єрних дилем

Тема 12: Співпраця з іншими закладами освіти та зовнішніми організаціями

Заклад освіти налагоджує та підтримує зв’язки з іншими закладами освіти, громадськими організаціями та ринком праці з метою організації продуманої підтримки, забезпечення можливості переведення учнів та здійснення подальшої профорієнтаційної роботи

Заклад освіти активно співпрацює з:

Повністю Значною мірою Дещо Ні
1. Ринком праці та закладами освіти задля організації профорієнтаційної роботи та альтернативних навчальних програм за потреби
2. Громадськими організаціями задля надання додаткової підтримки та консультацій, у разі необхідності для учня, відповідно до встановлених правил в концепції профорієнтаційної роботи та запобігання відрахуванню;
3. Закладами освіти відповідно до угод про співпрацю, які регламентують необхідну підтримку та порядок переведення учнів
4. Зовнішніми організаціями та закладами освіти щодо подальшого навчання з урахуванням сучасних напрямів удосконалення кар'єрних та освітніх траєкторій в закладах освіти

“THE EUROPEAN COMMISSION SUPPORT FOR THE PRODUCTION OF THIS PUBLICATION DOES NOT CONSTITUTE AN ENDORSEMENT OF THE CONTENTS WHICH REFLECTS THE VIEWS ONLY OF THE AUTHORS, AND THE COMMISSION CANNOT BE HELD RESPONSIBLE FOR ANY USE WHICH MAY BE MADE OF THE INFORMATION CONTAINED THEREIN.”