Self Assessmet Tool

Quick Scan “Career guidance and drop-out prevention activities.”

Quick scan


Ce este acest instrument?

Acest instrument este un chestionar care vă permite să vă autoevaluați instituția. Feedback-ul de la scanarea rapidă va oferi informații valoroase cu privire la domeniile de atenție pentru dezvoltarea ulterioară a unei politici puternice de orientare în carieră și prevenire a abandonului școlar.

Cum functioneazã?

TÎntrebările de mai jos sunt împărțite în 12 teme diferite. Pentru fiecare întrebare, vă rugăm să indicați pentru enunț dacă sunteți de acord și la ce nivel sunteți de acord făcând clic pe butonul corespunzător de lângă fiecare argument. După ce ați terminat, faceți clic pe butonul de afișare a rezultatelor din partea de jos.

Puteți folosi butonul Omiteți tema pentru a omite o temă dacă nu este relevantă pentru dvs. Cu toate acestea, trebuie să completați minimum 3 teme pentru a obține rezultatele.

Ce rezultate produce instrumentul?

Odată ce ați completat chestionarul și ați făcut clic pe butonul Afișați rezultatele, vi se va oferi o listă de teme pe care vă recomandăm să vă concentrați mai mult, precum și o diagramă radar cu rezultate detaliate. Vă rugăm să rețineți că rezultatele nu se salvează automat - pentru a salva diagrama, faceți clic dreapta pe ea și apoi alegeți să o salvați ca imagine..

Viziune și politică

Tema 1: Viziune asupra orientării și a sprijinului în carieră

Orientarea și sprijinul în carieră pot contribui într-o măsură semnificativă la dezvoltarea talentelor studenților și la alegerea adecvată a educației și a carierei, prevenind astfel abandonul școlar. Este esențial să se creeze o legătură între organizarea procesului educativ și scopurile specifice ale orientării și sprijinului în carieră pentru a obține rezultatul dorit.

În cadrul școlii noastre, am dezvoltat o viziune asupra rolului orientării în carieră și a prevenirii abandonului școlar:

Complet În mare măsură Oarecum/ În mică măsură Nu
1. Ca mijloc de stimulare a alegerilor curriculare adecvate și a progresului studiului
2. Ca mijloc care contribuie la dezvoltarea competențelor de carieră ale studenților și la învățarea pe tot parcursul vieții
3. Ca modalitate de a face alegeri mai conștiente în parcursul/căile de studiu al/ale studenților
4. Ca mijloc de a recunoaște talentul și de a preveni abandonul
5. Ca modalitate de a informa în mod corespunzător viitorii studenți
6. Ca mijloc de a crea un climat favorabil incluziunii printr-un set de reguli comportamentale

Tema 2: Sprijin și leadership

Pentru a crește angajamentul/ responsabilitatea personalului din cadrul școlii, consiliul de administrație al școlii sprijină activ viziunea privind orientarea în carieră și acordarea sprijinului împreună cu alți manageri

În instituția noastră:

Complet În mare măsură Oarecum/ În mică măsură Nu
1. Ca mijloc de stimulare a alegerilor curriculare adecvate și a progresului studiului
2. Unul dintre manageri este responsabil pentru implementarea activă a orientării în carieră și prevenirea abandonului școlar în colaborare cu alți manageri
3. Fiecare membru al personalului didactic este implicat în activități legate de orientarea în carieră și prevenirea abandonului școlar

Tema 3: Politica școlii privind prevenirea abandonului școlar

Viziunea privind orientarea în carieră și prevenirea abandonului școlar este expusă într-un plan pe termen lung al instituției care conține informații despre activități și mijloace dedicate, precum și date cu privire la modul în care efectele sunt monitorizate și evaluate.

În instituția noastră:

Complet În mare măsură Oarecum/ În mică măsură Nu
1. Planul pe termen lung privind orientarea în carieră și prevenirea abandonului școlar este dezvoltat în concordanță cu celelalte planuri de politici ale instituției
2. Planul de lungă durată privind orientarea în carieră și prevenirea abandonului școlar este legat de misiunea instituției noastre
3. Planul pe termen lung este transpus în mijloacele necesare pentru activități specifice
4. Există un procent stabil din bugetul total al instituției pentru orientarea în carieră și prevenirea abandonului școlar.
5. Se organizează monitorizarea activităților care sunt legate de asigurarea periodică a calității și care se face în mod corespunzător.
6. Se evaluează periodic efectele scontate asupra elevilor noștri (viitori) și dacă se răspunde nevoilor lor.
7. Se adaptează activitățile în funcție de informațiile și cercetările recente și se organizează informarea sau instruirea personalului în mod corespunzător.
8. Se adaptează politicile, planul pe termen lung și dezvoltarea personalului în funcție de constatările noastre de pe urma monitorizării și evaluării

Tema 4: Plan de prevenire și orientare în carieră

Instituția are un plan de activitate pe un an datorită politicii pe termen lung privind orientarea în carieră și prevenirea abandonului școlar.

În instituția noastră:

Complet În mare măsură Oarecum/ În mică măsură Nu
1. Există un plan de lucru care descrie ce activități se desfășoară și impactul acestora asupra orientării în carieră și prevenirii abandonului școlar
2. Se precizează cine oferă orientarea/ghidarea în carieră și cum se organizează/întocmește recomandarea către agentul de servicii pentru a expune și utiliza talentul elevilor și pentru a reduce abandonul școlar.
3. Planul de orientare/ghidare profesională și de prevenire cuprinde activități pentru elevii aflați în toate etapele parcursului lor de studiu (atât viitorii cât și actualii elevi, absenții)
4. Planul de orientare/ghidare profesională și prevenire cuprinde activități care facilitează transferul către alte instituții în cazul în care acest lucru corespunde cu necesitățile elevilor.
5. Se oferă activități de ghidare, consiliere și de sprijin pentru viitorii elevi.
6. Se oferă servicii individuale/ specializate în acest domeniu.

Dezvoltarea studenților (orientare și ghidare/consiliere)

Tema 5: Oferta de orientare/ghidare și prevenire a instituției

Serviciile oferite privind orientarea/ghidarea în carieră și prevenirea abandonului școlar ajută elevii să-și sporească propria conștientizare a abilităților și contribuie la dezvoltarea competențelor de management al carierei (învățare pe tot parcursul vieții).

În instituția noastră:

Complet În mare măsură Oarecum/ În mică măsură Nu
1. Sunt organizate un ansamblu de activități menite să dezvolte conștientizarea importanței carierei și competențele de gestionare a carierei.
2. Sunt susținuți elevii în dezvoltarea talentelor si motivelor acestora
3. Sunt desfășurate activități care ajută elevii să dezvolte o conștientizare realistă a carierei și a traseului de studiu corespunzător.
4. Sunt oferite oportunități de orientare/ghidare pentru dezvoltarea unui parcurs de studiu într-o altă instituție.
5. Sunt acordate oportunități de dezvoltare în ceea ce privește abilitățile de management al carierei și învățarea pe tot parcursul vieții.
6. Sunt ajutați elevii cu probleme de orientare în carieră și îndoieli să se implice activ în orientarea lor profesională.
7. Se oferă sprijin în ceea ce privește orientarea și ghidarea în carieră pe o scară mai largă decât doar educația sau studiile pe care le oferim.
8. Avem cunoștințe actualizate în ceea ce privește lumea învățământului profesional și piața muncii

Tema 6: Integrarea sprijinului de orientare/ ghidare în programul educațional

Sprijinul de orientare în carieră este parte a curriculumului și este abordat în coaching și mentorat individual.

Politica de orientare în carieră (și de prevenire a abandonului școlar) este transpusă în programele noastre de învățământ și în parcursurile noastre de studiu și, prin urmare:

Complet În mare măsură Oarecum/ În mică măsură Nu
1. Este un aspect al activităților noastre individuale, precum și de grup cu elevii
2. Se organizează în activități special programate
3. Este un aspect abordat de fiecare profesor/formator din învățământul profesional
4. Este organizat la cererea elevului
5. Este prevăzută pentru momente destinate unui curriculum
6. Face parte din programul de înscriere la studii pentru viitorii elevi
7. Este integrată în pregătirile pentru învățarea la locul de muncă, precum și în punerea în aplicare imediat după învățarea la locul de muncă

Tema 7: Dezvoltarea competențelor de management al carierei și a învățării pe tot parcursul vieții

Atenția față de orientarea în carieră și activitățile de prevenire a abandonului școlar oferă elevilor sprijin pentru dezvoltarea competențelor în carieră. Esențele unei astfel de implementări sunt legate de vocație și funcționalitate oferind opțiuni și spațiu pentru dialog.

În instituția noastră:

Complet În mare măsură Oarecum/ În mică măsură Nu
1. Se oferă sprijin de orientare în carieră în timpul programelor de învățământ, în conformitate cu pregătirea individuală și sprijin pentru elevii care au nevoie sau la cerere
2. Orientarea în carieră este organizată în contexte practice
3. Orientarea în carieră este funcțională și reflectă viața reală
4. Competențele de management al carierei sunt instruite/formate/dezvoltate într-un mod activ
5. Competențele de învățare pe tot parcursul vieții sunt integrate în educația și formarea pe care o primesc elevii
6. Responsabilitatea elevului pentru parcursul său profesional este întotdeauna un factor semnificativ atunci când proiectează, rulează și evaluează o activitate de dezvoltare a carierei
7. Orientarea profesionala se realizeaza cu elevii sub forma de dialog

Organizare

Tema 8: Organizarea serviciilor de consiliere în carieră și studii

Competențele, preferințele și nevoile elevilor sunt în centrul atenției noastre atunci când îi susținem. Înainte de a oferi sfaturi/ recomandări finale, personalul responsabil de sprijinul/ghidarea elevilor se consultă cu profesorii / formatorii implicați și părinții pentru o recomandare efectivă la un alt curriculum sau instituție.

Activitatea de ghidare în carieră în instituția noastră:

Complet În mare măsură Oarecum/ În mică măsură Nu
1. Preferințele elevilor, precum și competențele acestora se află în centrul procesului educativ
2. Personalul auxiliar, cadrele didactice sunt consultate cu privire la îndrumare și consiliere
3. Contactați personalul de sprijin și părinții într-un dialog deschis cu privire la indicații și sfaturi
4. Personalul de sprijin și personalul interesat din cadrul instituției este informat despre noul curriculum de consiliere și despre alegerea făcută
5. 5.Personalul de sprijin din cadrul instituției este informat despre sfaturile date și despre informațiile care au condus la această decizie

Tema 9: Divizarea rolurilor și sarcinilor privind consilierea și sprijinul în carieră

Conducerea instituției implică tot personalul în politicile de orientare în carieră și prevenire a abandonului școlar. Echipa de specialiști este desemnată pentru anumite roluri, dar sarcina și responsabilitatea lor specifică este indicată pentru întreg personalul.

În instituția noastră:

Complet În mare măsură Oarecum/ În mică măsură Nu
1. Conducerea instituției preia responsabilitatea pentru întreaga politică de orientare în carieră
2. Conducerea implică gestionarea întregului personal și indică rolul și responsabilitatea fiecăruia pentru aplicarea cu succes a acestei politici
3. Conducerea desemnează personal deosebit de dedicat pentru sarcini și responsabilități specifice
4. Personalul administrativ sprijină în mod activ înscrierea acestei politici
5. Elevii cunosc unde să se ducă atunci când au o problemă legată de carieră sau de studii
6. Profesorii sunt conștienți de semnalele pe care le prezintă elevii aflați în situație de risc
7. Profesorii sunt capabili să poarte un dialog despre o problemă de carieră
8. Profesorii știu la cine să se adreseze atunci când este nevoie de sprijin.

Tema 10: Dezvoltarea personalului în ceea ce privește consilierea, sprijinul în carieră și prevenirea abandonului școlar

Pentru a oferi consiliere și sprijin în carieră, dezvoltarea personalului este organizată în conformitate cu viziunea instituției.

În instituția noastră:

Complet În mare măsură Oarecum/ În mică măsură Nu
1. Se realizează un program specific de dezvoltare a personalului, având în vedere viziunea și misiunea școlii.
2. Sunt luate în considerare dorințele și ambițiile personalului, astfel încât aceștia să își poată dezvolta cariera profesională.
3. Se indică ce trebuie să facă personalul specializat pentru a-și menține la zi cunoștințele și competențele în acest domeniu.
4. Sunt disponibile resurse corespunzătoare pentru derularea acestui program de dezvoltare.

Colaborare și informare

Tema 11: Colaborare cu părinții

Students and youngsters of the same age are also the parents who are the prominent trusted persons when having a career choice dilemma. Therefore they need to be actively involved in discussing the difficulty, advising and following up.

În instituția noastră:

Complet În mare măsură Oarecum/ În mică măsură Nu
1. Toți părinții sunt informați despre structura noastră de sprijin în ceea ce privește orientarea în carieră și prevenirea abandonului școlar înainte ca copilul lor să facă parte din procesul de admitere.
2. Părinții sunt informați atunci când există semnale de avertizare timpurii de abandon sau de probleme în carieră
3. Se aduce la cunoștință părinților cum să vorbească despre dificultățile și provocările de carieră
4. Părinții sunt informați cu privire la cerințele de studiu, precum și cu privire la modalitățile prin care își pot întreține copilul în acest sens, fără a face o schimbare în propria responsabilitate și/sau a elevului însuși
5. Părintii sunt implicați în decizia finală privind o dilemă în carieră

Tema 12: Colaborare cu alte școli și organizații externe

Instituția stabilește o legătură puternică cu alte instituții de învățământ, cu ONG-urile și piața muncii pentru a crea un sprijin complex și opțiuni optime de transfer și orientare în carieră.

Instituția are relații active cu:

Complet În mare măsură Oarecum/ În mică măsură Nu
1. Piața muncii și instituțiile partenere care oferă orientare profesională și programe de studii alternative atunci când studentul are nevoie
2. ONG-urile care oferă susținere și îndrumare suplimentară atunci când studentul are nevoie, așa cum este prevăzut în politica de orientare profesională și de prevenire a abandonului școlar;
3. Acord de cooperare, care reglementează suportul necesar și procesele de transfer
4. Instituțiile de educație ulterioară în vederea elaborării unor trasee de carieră și de studiu

“THE EUROPEAN COMMISSION SUPPORT FOR THE PRODUCTION OF THIS PUBLICATION DOES NOT CONSTITUTE AN ENDORSEMENT OF THE CONTENTS WHICH REFLECTS THE VIEWS ONLY OF THE AUTHORS, AND THE COMMISSION CANNOT BE HELD RESPONSIBLE FOR ANY USE WHICH MAY BE MADE OF THE INFORMATION CONTAINED THEREIN.”