EQAVET 4 INCLUSION

Про проект

EQAVET для інклюзії та запобігання відрахуванню у професійній (професійно-технічної) освіті

Проект EQAVET-4-INCLUSION спрямований на один з головних пріоритетів програми Еразмус, а саме на інклюзію та різноманітність у всіх сферах освіти. Проект сприятиме соціальній інтеграції людей з обмеженими можливостями, в тому числі людей з інвалідністю та людей з мігрантським минулим, а також людей, які проживають у сільській та віддаленій місцевості, людей, які стикаються з соціально-економічними труднощами.

ЦІЛІ ПРОГРАМИ EQAVET

Навчальні програми

Забезпечити заклади професійної (професійно-технічної) освіти (ЗП(ПТ)О) навчальними програмами (KIT)

Профілактика

Методи перегляду та вдосконалення конкретних дій для запобігання відрахуванню учнів

Інструмент самооцінки

Provide vocational schools with self-assessment tool based on EQAVET

Можливість

Можливість для порівнювати та обмінюватися досвідом і найкращими практиками щодо інклюзії та запобігання відрахуванню учнів

Оцінка

Methods for evaluating strength and weaknesses in their present measures

Охоплення національних зацікавлених сторін

Reach national stakeholders since all National Reference Points are members of EQAVET and promoting of “EQAVETin Practice"

Young people
0 M
Young people in EU at risk
0 %
EU rate of school dropout
0 %
EU countries above EU rate
0

Відрахування у Європі

У Європейському Союзі 5,6 мільйона молодих людей (18-24 роки) – це молодь, яка припинила навчання. Не маючи захисту від безробіття, всі ці молоді люди піддаються підвищеному ризику недостатньої участі на ринку праці та соціальної ізоляції протягом усього свого життя. Піддавати 13,5% всіх молодих людей у цій віковій групі такому підвищеному ризику – це не тільки величезна втрата індивідуального потенціалу молодих людей, але й серйозні соціальні та економічні наслідки для суспільства кожної країни.

 • Project Result 1

  Звіт про поточний стан інклюзії та запобігання відрахуванню учнів у ЗП(ПТ)О.

 • Project Result 2

  Онлайн-цифровий інструмент для самооцінки інклюзивності та запобігання відрахуванню учнів у ЗП(ПТ)О.

 • Project Result 3

  Навчальні програми EQAVET4INCLUSION для персоналу ЗП(ПТ)О.

 • Project Result 4

  Звіт про валідацію інструменту оцінювання та навчальної програми і матеріалів.

 • Project Result 5

  Політичні рекомендації щодо запобігання відрахуванню учнів у ЗП(ПТ)О на основі EQAVET.

Результати проекту

EQAVET Партнери

7 європейських партнерів, що представляють Швецію, Республіку Молдова, Італію, Грецію, Україну та Іспанію, працюватимуть разом впродовж наступних 36 місяців.

© 2021 EQAVET-4-INCLUSION Project. All Rights Reserved.

ПІДТРИМКА ЄВРОПЕЙСЬКОЇ КОМІСІЇ У СТВОРЕННІ ЦІЄЇ ПУБЛІКАЦІЇ НЕ ОЗНАЧАЄ СХВАЛЕННЯ ЇЇ ЗМІСТУ, ЯКИЙ ВІДОБРАЖАЄ ЛИШЕ ПОГЛЯДИ АВТОРІВ,  КОМІСІЯ НЕ НЕСЕ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ ЗА БУДЬ-ЯКЕ ВИКОРИСТАННЯ ІНФОРМАЦІЇ, ЩО МІСТИТЬСЯ У ПУБЛІКАЦІЇ.

Проектна угода: 2021-1-SE01-KA220-VET-000033282