Результати проекту

Project Result 1

Report on the present status of inclusion and prevention of drop- out in VET
Партнерство розробить методологію збору інформації про поточну ситуацію щодо бачення, політики, стратегій та дій ЗП(ПТ)О, спрямованих на підвищення інклюзивності та запобігання відрахуванню учнів. На основі методології будуть розроблені онлайн-анкети, питання для інтерв'ю для індивідуальних зустрічей з працівниками ЗП(ПТ)О (викладачами, адміністрацією та керівництвом), НУО, що працюють з молоддю, яка навчається за програмою NEET, та місцевими/регіональними органами управління ПО.
View result

Project Result 2

Online digital tool for self-assessment of inclusiveness and drop-out prevention in VET schools
Цифровий онлайн-інструмент для самооцінювання, що є формою RiskScan, визначає основні чинники, пов'язані із запобіганням відрахування учнів. Він є важливим фундаментальним блоком для створення відповідних процедур для ідентифікації, наставництва та моніторингу учнів у процесі їхнього кар'єрного розвитку. Вирішальне значення для використання "Сканування ризиків" має те, що він відображає комплексний підхід до розвитку та співпраці з усіма ключовими працівниками закладу освіти піл час навчального поцесу. Якщо ЗП(ПТ)О не мають програми моніторингу учнів або наставництва, яка може бути збагачена параметрами, згаданими в "Скануванні ризиків", першим заходом для закладу освіти буде початок розробки політики запобігання відрахуванню учнів та відповідної системи моніторингу та наставництва. Він охоплюватиме основні сфери уваги, представлені в рамках індикатора 8 EQAVET. Далі буде продемонстровано, як ці сфери уваги в плануванні якості можуть бути використані в програмі моніторингу та наставництва в закладі освіти, а також наведено приклад, що показує, як створюється така інтеграція.
Quick Scan Tool

Project Result 3

EQAVET4INCLUSION training curricula for vocational school’s staff
Навчальна програма буде розроблена у формі дистанційного курсу з відкритим вихідним кодом Moodle. Основною групою зворотного зв'язку є фокус-групи, що складаються з викладачів, керівників акладів освіти та консультантів з профорієнтації. Мета полягає в тому, щоб проінформувати персонал закладу освіти про використання EQAVET загалом і індикатора 8 зокрема для поліпшення якості в їхніх ЗП(ПТ)О. Навчальний матеріал допоможе закладам освіти розробити довгостроковий план виявлення та запобігання відрахуванню учнів шляхом вибору візії, стратегії та заходів, які відповідають конкретним потребам закладу освіти. Навчальний матеріал "План запобігання відрахуванню" містить покрокові поради щодо того, як заклади освіти можуть зосередити свої зусилля на утриманні учнів у ЗП(ПТ)О. Він допоможе колективам ЗП(ПТ)О створити інклюзивний заклад освіти через покращення навчального клімату, а також через виявлення та відстеження учнів, які перебувають під загрозою відрахування, та реагування на попереджувальні сигнали.

Project Result 4

Report on validation of the assessment tool and training curriculum and materials
Валідація має на меті виміряти застосовність розробленого інструменту оцінювання та навчальних програм і матеріалів серед ширшого кола провайдерів професійної освіти з огляду на a) розміру ЗП(ПТ)О; b) ЗП(ПТ)О, що пропонують програми в різних секторах економіки; c) ЗП(ПТ)О у різних країнах-членах Європейського Союзу; d) різних країнах-членах як всередині партнерства, так і за його межами. Результат валідації через ширше пілотування зробить важливий внесок у: a) підвищення застосовності розробленого інструменту оцінювання та навчальної програми і матеріалів; b) підвищення можливості перенесення до різних типів ЗП(ПТ)О у різних країнах-членах. Валідація буде здійснена через вже створену "EQAVET на практиці", щоб охопити заклади професійної освіти у 17 країнах-членах ЄС, що вже використовують цю платформу. Результатом стане краще узгодження розробленого інструменту оцінювання та навчальних програм і матеріалів з інструментарієм EQAVET і, таким чином, визнання його секретаріатом EQAVET.

Project Result 5

Policy recommendation for prevention of drop-out in VET schools based on EQAVET
Партнерство поєднує в собі перспективи "знизу-вгору" від викладачів і тренерів ПО та безпосереднє надання ПО учням, з конкретною участю в механізмах та інструментах на рівні програм і політики в галузі EQAVET. EQAVET-4-INCLUSION було розроблено в сильному політичному контексті, що ґрунтується на вимогах конкурсу пріоритетів Еразмус, як горизонтальних, так і секторальних для ПО. Це передбачає постійну взаємодію з експертами з якості та аудиторією EQAVET на всіх етапах. З нашого досвіду, інноваційним проєктам складно знайти аудиторію, яка буде впливати на політику, без чіткого шляху до зацікавлених сторін, як, наприклад, той, який ми розробили для цього проекту.

© 2021 EQAVET-4-INCLUSION Project. All Rights Reserved.

“ПІДТРИМКА ЄВРОПЕЙСЬКОЇ КОМІСІЇ У СТВОРЕННІ ЦІЄЇ ПУБЛІКАЦІЇ НЕ ОЗНАЧАЄ СХВАЛЕННЯ ЇЇ ЗМІСТУ, ЯКИЙ ВІДОБРАЖАЄ ЛИШЕ ПОГЛЯДИ АВТОРІВ,  КОМІСІЯ НЕ НЕСЕ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ ЗА БУДЬ-ЯКЕ ВИКОРИСТАННЯ ІНФОРМАЦІЇ, ЩО МІСТИТЬСЯ У ПУБЛІКАЦІЇ.

Проектна угода: 2021-1-SE01-KA220-VET-000033282″